Юрко_Фальоса (falyosa) wrote,
Юрко_Фальоса
falyosa

20 мая 1914 г. Львов 100 лет тому.

Оригинал взят у bruchwiese в 20 мая 1914 г. Львов 100 лет тому.
20 травня 1914 р.: «З’явилася жменька людей, які справді цікавляться гарним кінним спортом»


Львівські будні: перші кроки нового маршалка сейму, новини популярного тоді кінного спорту, криваві сердечні драми...
«Новий краєвий маршалок д-р Станислав Нєзабітовський вже в починах свойого урядованя заповів, що хоче йти слідами свойого пок. вуйка ґр. Ст. Баденія, за часів якого був довгий час соймовим секретарем. Маршалок Нєзабітовський познакомлюєть ся з всім діловодством краєвого виділу та з окрема крім президияльних справ застеріг собі – як зачуваємо – апробату справ департаменту 1, 2 і 5-ого, себто справ громадських, шкільних і стипендийних (шеф. деп. Онишкевич), промислових і шинкарських (шеф. деп. д-р Яль) та санітарних (шеф. деп. д-р Бернадзіковський). Маршалок являєть ся точно в бюрі вже о 8. год. рано, та починає вже з тою годиною конференциї з урядниками. Приходить до бюра також пополудни. Досі звізитував уже 2-ий деп. Очевидна річ, що се лише формальний бік діяльности маршалка» («Діло», с. 5).


http://zbruc.eu/node/18758
Зала засідань Галицького сойму (нині приміщення Львівського національного університету ім. І.Франка)


«Кінний конкурс. Вчора на дорозі Цетнера [тепер – вул. Марка Черемшини] зібралося менше публіки, оскільки це був будній день. – З’явилася жменька людей, які справді цікавляться гарним кінним спортом. Було багато військових, ґроно дам з аристократії, був також присутній кол. міністр Длуґош, віцепрезидент Крайової шкільної ради д-р Дембовський, кілька осіб з театрального світу, зрештою, істотну частку присутніх складали члени “Сокола”. Цих останніх привабив перш за все перший пункт програми вчорашнього дня, змагання “Сокола” в конкурі, в яких взяли участь члени сокільських товариств...» («Gazeta Wieczorna», s. 7).


Вулиця Марка Черемшини — вулиця у Личаківському районі міста Львова, в місцевості Цетнерівка. Проходить від вулиці Личаківської до Ботанічного саду Львівського університету.

«Напад. На служницю Анну Гарбачевську вчора напав такий собі Юліан Злотенько, механік, і з помсти через те, що та не відповіла взаємністю на його почуття, побив її так сильно, що Гарбачевській мусила надати допомогу служба Рятункового товариства» («Gazeta Lwowska», s. 3).


Ulica Marszałkowska we Lwowie

«Кривава помста. Рядовий 15 піх. полку Василь Ділай з помсти через те, що сторож будинку на вул. Замарстинівській, 36 Іван Клименько прогнав його, коли він приходив туди свататися, напав на Клименька на вул. Львівській [тепер – частина вул. Замарстинівської від вул. Богдана Хмельницького до вул. Р. Дашкевича] і завдав йому багнетом дві рани в голову» («Kurjer Lwowski południowy», s. 4).«Вбрав ся до арештів. Андрій Тебінський, замешкалий при вул. Пекарській ч. 63, дістав ся до кімнати п. Василя Горбаля, перебрав ся в його убранє і черевики і так прибраний пішов до міста. На Краківській площі [тепер – пл. Ярослава Осмомисла] стрінув його одначе п. Горбаль і пізнавши своє убранє, віддав його в руки поліциї» («Нове Слово», с. 5).«Пошесть самоубийств. В останних днях відобрало собі у Львові житє кілька осіб, а кількох десператів, що хотіли отруїти ся, уратувала ратункова стация. Такої повени самоубийств, як тепер, ще певно у Львові не було. Мнимою причиною накладаня на себе руки має бути заведена любов. Таку причину можна вичитати в часописях майже при кождім самоубийстві. В однім випадку самоубийства подано нужду. Отже дневники не повинні розписувати ся про самоубийства, бо се також впливає на трусів, слабодухів – пережитих, безідейних або “заведених в любови”, які може думають, що відобранєм житя доказують незнати якого геройства» («Руслан», с. 2).


Вулиця Підмурна — вулиця поруч з центральної частиною Львова. Простягається від горішнього кінця вулиці Удатного до площі Князя Осмомисла; перетинає вулицю Сянську.
Забудова вулиці: класицизм і сецесія. Дорожнє покриття — бруківка.


«Під колесами власного воза. Василь Кінаш зі Знесіня дістав ся вчера на вул. Смочій [тепер – вул. Підмурна] під колеса власного воза і так сильно покалічив ся і потовк ся, що поліційний жовнір мусів його відвезти дорожкою до ратункового товариства» («Нове Слово», с. 5).


Будинок № 1 на вулиці Коцюбинського у Львові.

«Утік 10-річний Станіслав Максим’юк з будинку своєї опікунки, п. Францішки Лозинської, яка мешкає на вулиці Супінського, 3 [тепер – вул. Коцюбинського].
Хлопець є блондином, був одягнений у бордову блузку і смугасті штани» («Gazeta Lwowska», s. 3).

http://city-adm.lviv.ua/lvivhistory/lviv-100-years-ago

20 (07) мая 1914 года
«Новое Время» Петербург.

ВНУТРЕННIЯ

Государственная Дума (Заседание—5 мая).

Председательствует Родзянко, затем Варун-Секрет. В числе поступивших дел заявление прогрессиста Костромской губ. Зузина об отказе его от звания члена Думы. На очереди обсуждение сметы главнаго управления почт и телеграфов.


Именной Высочайший указ правительствующему сенату.

На основании ст. 9 устава о воинской повинности, изд. 1897 года, число людей, потребное для пополнения армии и флота, определяется ежегодно законодательным порядком. Согласно сему, утвердив ныне одобренный Государственвым Советом и Государственною Думою законопроект о величине контингента новобранцев в призыв 1914 года, повелеваем призвать в 1914 году с соблюдением предписаннаго общим уставом о воинской повинности порядка.

- 1) во всех местностях Империи, на которыя простирается действие сего устава, для пополнения армии и флота 585.000 человек, полагая в этом числе и тех, которыми представлены будут в предстоящий призыв освобождающия от военной службы зачетныя рекрутския квитанции прежняго времени, и

2) с осетинскаго населения Терской области 100 человек, назначаемых в осетинский конный дивизион, согласно Высочайше утвержденному 10 июля 1890 года положению военнаго совета.

Правительствующий сенат не оставит сделать к исполнению сего надлежащее распоряжение.
На подлинном собственною Его Императорскаго Величества рукою подписано:
Николай. В Ливадии. 1 мая 1914 года. Скрепил государственный секретарь Крыжановский.

Высочайший рескрипт.

Преосвященный митрополит московский Макарий. Свыше 50-тилетнее служение ваше святой церкви православной запечатлено трудами многими по проповеданию слова Божия инородцам Алтая и переводу священных и богослужебных книг на родныя им наречия. Призванные Мною на святительскую кафедру первопрестольнаго града Москвы Вы не только не оставили заботь о близких сердцу Вашему бывших духовных чадах Ваших далекаго Алтая, но по званию председателя состоящаго под Августейшим покровительством Ея Императорскаго Величества Государыни Императрицы Марии Феодоровны православнаго миссионерскаго общества прилагаете все попечение о возможном удовдетворении их религиозных нужд и потребностей, непрестанным подвигом воодушевляя к подражанию в нем вверенное Вашему руководству духовенство, Вы и паству Вашу неусыпно призываете к духовно-нравственному совершенствованию, являя собою образ пастыря мудраго, учительнаго словом и делом и отечески пекущагося о своих пасомых. В воздаяние долголетняго плодотворнаго и высоко полезнаго святительскаго служения Вашего всемилостивейше жалую Вам препровождаемый при сем крест для предношения в священнослужении. Да хранит Вас Господь на многия лета в добром здоровии и крепости сил. Поручая Себя молитвам Вашим, пребываю к Вам неизменно благосклонный.

На подлинном собственною Его Императорскаго Величества рукою начертано:

Николай. В Ливадии 6 мая 1914 года.


ПЕТЕРБУРГЪ. По случаю рождения Государя Императора в церквах, государственных учреждениях и частях войск совершены торжественныя богослужения. Особой торжественностью отличалось богослужение в Казанском соборе, совершенное митрополитами петербургским Владимиром и киевским Флавианом с сонмом духовенства. Присутствовали великие князья, министры, члены Государственных Совета и Думы, сановники и генералитет. При провозглашении многолетия с верхов Петропавловской крепости последовал установленный салют.

НОВОЧЕРКАССКЪ. Окружный суд приговорил казака Горовова за убийство вдовы полковника Дмитриева и жены есаула Карасевой на 6 лет 8 месяцев в каторгу.

ТЮМЕНЬ. В Тюменском и Ялуторовском уездах затоплено около 100 деревень. Погибло до 75 % озимых посевов. Деревни снабжены мукой, приобретенной на средства Краснаго Креста. В ялуторовском у. утонуло 7. Водой снесено 10.000 шпал и свыше 4.000 сажен дров, заготовленных для нужд навигации.

КИЕВЪ. В раионе юго-западных дорог бурей с ливнем попорчены телеграфные провода, сорваны крыши с станционных зданий и размыто полотно. Близ Коморовец вследствие порчи пути движение происходит с пересадкою. На Днепре затонуло несколько берлин. Пароходы терпели аварии.

- В Ченстохове отпраздновано 50-летие освобождения крестьян в Привислинском крае.

- Во Владивостоке один рыбопромышленник в одну ночь сделал удачный улов сельдей в 400,000 шт. На утро он был оштрафован на 5,000 р. за пользование „желтым трудом”. За каждого работавшего китайца ему пришлось заплатить по 100 р.

Аэро-баржа на Оке. Для перевозки товаров из Нижняго в Москву по Оке Нобель построил плоскодонную баржу с осадкой до 5 четвертей для груза в 50 тыс. пудов. Для движения этой баржи применен пропеллер, установленный на корме. Пропеллер, диаметром в 2 1/2 метра, приводится в движение двумя восьмидесятисильными моторами.
Баржа-аэроход по виду мало отличается от других товарных барж. Такая баржа истекшей осенью при пробной поездке прошла от Нижняго вверх по Оке и сделала 150 верст со скоростью около 4-х верст в час. В настоящую навигацию опыты с аэроходом будут продолжаться.
Одна из неприятностей такого судна, это - страшный шум от пропеллера. Этот шум далеко разносится по реке.

„Ручной мяч". Вчера впервые в Харькове под руководством Э. Ф. Малы на площадке о-ва „Сокол" состоялся пробный матч новой игры - „ручной мяч“. ф1 Игра эта комбинирована Э. Ф. Малы и во многом похожа на футбол, с тою только существенною разницею, что, в противоположность футболу, мяч нельзя трогать ногами и головой, а вся игра должна быть проводима только руками. Участвует в игре не по 11 игроков, как в футболе, а по 7 — по три нападающих и по 4 защищающих.
Роли игроков те же, что и в футболе: вратарь (голькипер), защита (беки), полузащита (хавбеки) и нападение (форварды). Термины игры те же, что и в футболе.
Игра эта не менее интересна, чем футбол, но менее грубая и безопасна. Здесь, как и в футболе, от игрока требуется много ловкости, сообразительности и хладнокровия.
Вчерашний матч был разыгран между командами гимназии о-ва трудящихся женщин и „Соколом”. Было разыграно 2 хавтейма.
Победу одержала команда гимназии о-ва трудящихся женщин, со счетом голей 17:14.
Реферировал матч сам изобретатель игры Э. Ф. Малы.

Приветствие Н. В. Некрасову. Группа еврейской интеллигенции Москвы отправила члену Г. Думы Н. В. Некрасову приветственную телеграмму за его речь о правах евреев. В телеграмме говорится, что только равноправие и совместная работа всех народностей дадут счастье родине.

Слухи о европейской войне.
„Вечернее Время" передает из Вены сведения о неизбежности европейской войны. Газета говорить, что война неизбежна. Начнется война Германии с Россией. Вильгельм уверен в победе. Император заявил, что возьмет Прибалтийский край.


ИНОСТРАННЫЯ

БЕРЛИНЪ. По случаю рождения Государя в новом дворце в Потсдаме состоялся завтрак, к которому были приглашены посол и чины посольства. Направо от императора сидел Свербеев, налево—фон-Ягов. Император Вильгельм провозгласил тост за здоровье Государя.

ЛОНДОНЪ. В посольской церкви на молебствии по случаю рождения Государя присутствовала Государыня Мария Феодоровна.

- В австрийской делегации во время обсуждения сметы министерства иностранных дел граф Люцов посвятид свою речь отношениям Австро-Венгрии и России.
- Русский посол в Японии возложил серебряный венок на гроб вдовствующей императрицы Японии.
- В австрийской делегации гр. Берхтодьд сделал сообщения о событиях в Албании.

Нефть. Лондонъ, 6-5. С русским керосином настроение слабое. С американским малодеятельно. Цена русскаго 7 1/4 шилл. за галлон, американскаго 7 2/3 шилл.

- 7 сентября текущего года в Монреале (Канада) состоится открытие памятника Этьенну Картье, одному из главных деятелей в истории Канады.
Король Георг, президенты Пуанкарэ и Вильсон примут участие в этом торжестве оригинальным образом: каждый из них у себя в столице нажмет кнопку, и в тот же момент над памятником поднимутся английский, американский и французский флаги.Дневник Николая II 7-го мая. Среда.

Продолжал отвечать на телеграммы и, когда это занятие мне надоело, пошел гулять. Покатался с Алексеем на море. Погода была дивная при штиле. После завтрака отлично поиграли в теннис; пили чай там же в домике. В 6 час. вышли к выпускным юнкерам Тифлисского военного училища в составе 130 чел. Снялись с ними группою. Принял Горемыкина и затем Барка. Усиленно читал весь вечер.

http://nik191-1.ucoz.ru/publ/novosti_dnja/ehtot_den_100_let_nazad/4-1-2

http://www.starosti.ru/

Начиная - Львов 100 лет тому назад c 16 Октября 1913 года. http://bruchwiese.livejournal.com/242854.html
1 мая 1914 г. Львов 100 лет тому. http://bruchwiese.livejournal.com/329600.html
2 мая 1914 г. Львов 100 лет тому. http://bruchwiese.livejournal.com/329958.html
3 мая 1914 г. Львов 100 лет тому. http://bruchwiese.livejournal.com/330046.html
4 мая 1914 г. Львов 100 лет тому. http://bruchwiese.livejournal.com/330294.html
5 мая 1914 г. Львов 100 лет тому. http://bruchwiese.livejournal.com/330629.html
6 мая 1914 г. Львов 100 лет тому. http://bruchwiese.livejournal.com/331176.html
7 мая 1914 г. Львов 100 лет тому. http://bruchwiese.livejournal.com/331515.html
8 мая 1914 г. Львов 100 лет тому. http://bruchwiese.livejournal.com/331625.html
9 мая 1914 г. Львов 100 лет тому. http://bruchwiese.livejournal.com/331906.html#cutid1
10 мая 1914 г. Львов 100 лет тому.http://bruchwiese.livejournal.com/332072.html
11 мая 1914 г. Львов 100 лет тому.http://bruchwiese.livejournal.com/332332.html
12 мая 1914 г. Львов 100 лет тому.http://bruchwiese.livejournal.com/332550.html
13 мая 1914 г. Львов 100 лет тому.http://bruchwiese.livejournal.com/332921.html
14 мая 1914 г. Львов 100 лет тому.http://bruchwiese.livejournal.com/333485.html
15 мая 1914 г. Львов 100 лет тому.http://bruchwiese.livejournal.com/333778.html
16 мая 1914 г. Львов 100 лет тому.http://bruchwiese.livejournal.com/333951.html
17 мая 1914 г. Львов 100 лет тому.http://bruchwiese.livejournal.com/334165.html
18 мая 1914 г. Львов 100 лет тому.http://bruchwiese.livejournal.com/334536.html
19 мая 1914 г. Львов 100 лет тому.http://bruchwiese.livejournal.com/334793.html?view=1192393#t1192393
Tags: Львов 100 лет тому, Новое время, Санкт-Петербург, день в истории
Subscribe
 • Post a new comment

  Error

  Anonymous comments are disabled in this journal

  default userpic

  Your reply will be screened

  Your IP address will be recorded 

 • 0 comments